1. Vietcombank

– Chủ tài khoản: Trần Tú Anh

– Số tài khoản: 1020392237

– Chi nhánh:

2. ACB

– Chủ tài khoản:

– Số tài khoản:

– Chi nhánh:

3. Viettinbank

– Chủ tài khoản:

– Số tài khoản:

– Chi nhánh:

4. BIDV

– Chủ tài khoản:

– Số tài khoản:

– Chi nhánh:

5. Agribank

– Chủ tài khoản:

– Số tài khoản:

– Chi nhánh:

6. VPBANK

– Chủ tài khoản:

– Số tài khoản:

– Chi nhánh: Hà Nội